Omwonenden zien niets in onderzoek vliegveld

15-10-2016 Gezond Redactie

ROTTERDAM - De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) plaatst forse kanttekeningen bij het recente onderzoek van VNO-NCW West over vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

VNO-NCW West presenteerde donderdag de uitkomsten onder een rondvraag onder 513 omwonenden en 105 ondernemers. Zeventig procent van hen is voor uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Rotterdam, aldus de werkgeversorganisatie.

Volgens de BTV werd de deelnemers van de enquête gevraagd te antwoorden 'gezien vanuit het bedrijf/instelling waar u werkzaam voor bent’. "Het onderzoek zegt dan ook helemaal niets over het sentiment van omwonenden over RTHA, of wat omwonenden van de uitbreidingsplannen van RTHA vinden", aldus de organisatie die de belangen van omwonenden vertegenwoordigt. Hooguit zijn de antwoorden een indicatie over wat bedrijven in de regio er van vinden, aldus dde BTV. "Dat in een regio dertig procent van de bedrijven negatief over RTHA denkt, is eigenlijk best veel."

De BTV stelt dat bij de vragen in de rondvraag een 'uiterst eenzijdige uitleg' werd gegeven. Zo werd niet vermeld dat het vliegveld volgens de miliieueffectrapportage nu al bij 37.000 inwoners ernstige hinder veroorzaakt. Bij de uitbreiding zoals het vliegveld die voor ogen staat zou dat aantal stijgen naar 53.000.

Verder is het onderzoek gehouden onder bedrijven in een grote regio (inclusief bijvoorbeeld Den Haag). "Dat is hetzelfde als in Limburg of Groningen vragen naar de uitbreidingsplannen van Schiphol", aldus de BTV.

"VNO-NCW West vindt het opvallen dat zelfs in die brede regio omwonenden bang zijn voor overlast. Voor de BTV is dat logisch, omdat bijvoorbeeld ook veel inwoners van Delft steeds meer overlast van RTHA ervaren."

Al met al levert dit beperkte onderzoek geen nieuwe inzichten, aldus de BTV, die het onderzoek afdoet als uit de categorie ‘Wij van WC-eend, adviseren WC-eend’. Gerelateerd