Meer armslag voor WOT Centrum-West, bieb als aanwinst

15-01-2019 Gezond Redactie

Meer ruimte voor een (individueel) gesprek; (op de foto's hieronder) vrijwilligers voor de tuin worden nog gezocht; de boekenkast van de bieb is ondertussen gevuld; aan het woord, ook in beeld, Annemieke WesthoeveSCHIEDAM – De Bibliotheek Schiedam heeft een nieuwe vestiging: in de Liduinastraat, bij het WOT.


Het Wijkondersteuningsteam voor Schiedam-West en -Centrum is verhuisd, van het Rubensplein naar het pand van de voormalige apotheek (de esculaap is nog op de ramen te vinden) op de hoek van de St. Liduinastraat en de Brugmanstraat.

Bibliotheek-directeur Theo Schilthuizen beloofde bij de sluiting van het bieb-filiaal in De Erker, in juni, dat er een nieuwe voorziening voor het lenen van boeken in de wijk zou komen. Hij heeft woord gehouden. Alhoewel de kasten, direct links tegen de muur als je binnenstapt in het WOT, nog behoorlijk leeg zijn, kunnen de wijkbewoners voortaan dicht bij huis weer terecht voor een roman of leesboek. “De afgelopen weken is de boekenkast lekker gevuld”, vertelt Annemieke Westhoeve.

Zij is coördinator van WOT Centrum-West. Zij is zeer te spreken over de komst van de bibliotheek naar 'haar' winkeltje. Officieel duurt het nog een paar maanden eer de bieb echt in gebruik wordt genomen; een medewerker van de bibliotheek zal dan ook met regelmaat in de Liduinastraat te vinden zijn. Westhoeve ziet een belangrijke rol in het totaal van het WOT-aanbod weggelegd voor de bieb. “Die doet immers ook veel voor het bestrijden van laaggeletterdheid.” En moeite met lezen en schrijven is een van de zaken waar 'klanten' van het WOT tegenaan lopen, die hun zorgen kan verergeren en in de problemen kan brengen.

Zo is de link snel gelegd, het bruggetje vlot gemaakt. Mensen die met vragen bij het WOT komen waarbij de taalontwikkeling een rol speelt, kunnen eenvoudig worden 'doorgeleid' naar de bibliotheek en het Taalhuis. En de aanwezigheid van de boekenuitleen heeft nog een groot voordeel, aldus Westhoeve. Samen met de koffie die klaar staat en het krantje dat bij het WOT valt te lezen, zorgt de bibliotheek ervoor dat de drempel om het WOT binnen te stappen fors verlaagd wordt. “Mensen hebben er soms moeite mee om aan de buurt te laten zien dat ze met dingen zitten waarbij ze hulp nodig hebben...” Maar als je met je boeken onder je arm bij het WOT binnen kunt stappen... duidelijk toch?!

Zo zijn er meer voorbeelden en voordelen te vinden van samenwerkingen in 'het nieuwe WOT' voor het centrum en het westelijk deel van de stad. Stroomopwaarts levert een schuldhulpverlener voor het WOT, dus ook hier valt straks snel te schakelen waar het financiële problemen betreft. De vereniging Humanitas 'stationeert' een vrijwilliger Thuisadministratie bij het WOT. Deze vrijwilliger kan mensen bijstaan bij het op orde krijgen van hun financiële administratie.

Het Wijkondersteuningsteam is immers de plek, waar wijkbewoners naar binnen kunnen stappen met vragen en zorgen die bij hen leven. Alle tien vaste medewerkers van WOT Centrum-West kunnen de mensen ontvangen en in een eerste gesprek in kaart brengen wat er voor vragen zijn er wat er gedaan kan worden. De tien vormen samen een breed pallet aan disciplines en behandelcapaciteit: er zijn jeugd- en gezinscoaches van Enver, een specialist van Pameijer voor psychische problemen en verslaving, mensen die alles weten van licht verstandelijke beperkingen van MEE, een WMO-consulent van ROG+, een opbouwwerker van Dock, verzorgers in de geestelijke gezondheid van Parnassia en Forte, een maatschappelijk werker van Minters en iemand van Buurtwerk die gedragsproblemen vroeg kan signaleren. Westhoeve zelf is ook in dienst bij Buurtwerk. Het WOT in de Liduinastraat richt zich op Schiedammers die wonen in de postcodegebieden 3111, 3116 en 3117.

Ook partijen die niet direct deel uitmaken van het WOT kunnen aanhaken bij dit ankerpunt in de wijk, er hun 'klantjes' tegenkomen. “De wijkagent wil hier spreekuur gaan houden. De jongerenwerkers kunnen hier terecht voor vergadering of gesprekken. We gaan samen met Seniorenwelzijn een spreekuur en maandelijkse thema-ochtend voor senioren organiseren, met ingang van maart."

Al deze nieuwe en aangehaalde samenwerkingen, nu, na de verhuizing, hebben een duidelijke aanleiding: er is in de Liduinastraat veel meer ruimte beschikbaar dan aan het Rubensplein. Dat is nog wel de grootste plus van de verhuizing, aldus Westhoeve. Dat zorgt voor meer mogelijkheden op het binnenhalen van partners, maar verbetert ook het werk van het WOT zelf. “Aan het Rubensplein was het eigenlijk één grote ruimte.” Als iemand zijn of haar verhaal deed, kon ieder meeluisteren. “Nu zijn er drie spreekruimtes.” Van verschillende grootte, 'met verschillende sferen': eentje voor een gesprek-onder-vier-ogen, een andere met een ronde tafel, een derde in een wat strengere setting.

Vanmiddag kunnen buurtbewoners komen kijken hoe het er bij het WOT uitziet. Van vier tot zes is het open huis, met koffie en iets lekkers. Zodat de eerste drempel al geslecht is, voor als het echt nodig is. En natuurlijk om te leren wat er allemaal te doen is bij het WOT, om zo ook nog eens een buur of familielid van goed advies te kunnen dienen. Op Valentijnsdag 14 februari is de 'officiële' opening van WOT Centrum-West.

Ps. Dit bericht is na plaatsing aangepast, met name voor wat betreft het spreekuur met Seniorenwelzijn.

Bekijk de foto'sGerelateerd