Luchtkwaliteit inzichtelijk via vernieuwde site

14-02-2020 Gezond Redactie

Het Schiedamse meetpunt in de Alphons Ariënsstraat


SCHIEDAM - In één oogopslag zien hoe de luchtkwaliteit in Schiedam en elders is. Dat is het idee achter de vernieuwing van de website www.luchtmeetnet.nl.

Ook de verwachting van de kwaliteit van de in te ademen lucht voor de volgende dag is eenvoudig te zien op de site. Verder geeft de website ook handelingsadviezen, speciaal voor mensen die gevoelig zijn voor luchtverontreiniging.

De website is geschikt voor gebruik op computer, telefoon of tablet. Hij vervangt de App Mijn Luchtkwaliteit.

De website toont de verwachting van de luchtkwaliteit in de regio voor de komende 24 uur. Die is gebaseerd op de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en ozon (O3) in de lucht. De website laat ook kaarten zien voor heel Nederland of per provincie met de verwachting voor de komende drie dagen voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en ozon (O3). Het RIVM levert deze kaarten en maakt gebruik van modelberekeningen die het KNMI uitvoert.

De website www.luchtmeetnet.nl bestaat sinds 2014 en geeft de luchtkwaliteit weer die de Nederlandse overheden meten. Verschillende organisaties voeren die metingen uit. Dat zijn het RIVM, de DCMR, GGD Amsterdam, Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, de Omgevingsdienst Regio Arnhem en de Omgevingsdienst Midden en West Brabant. In Schiedam staat er een meetpunt in de Alphons Ariënsstraat.

De Europese Unie stelt eisen aan het informeren van het publiek over de luchtkwaliteit en de verwachte ontwikkeling daarvan. Dat staat in de Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn: Richtlijn 2008/50/EC. "Met de website www.luchtmeetnet.nl voldoet Nederland aan deze eisen", zo laat de DCMR weten.Gerelateerd