Lekker ballen óók als je oud bent

19-07-2015 Gezond Redactie

SCHIEDAM - SVV gaat in samenwerking met Seniorenwelzijn in september van start met wandelvoetbal voor ouderen. Hierop vooruitlopend is er donderdagochtend een voorlichtingsbijeenkomst. Belangrijkste afwijkende wedstrijdregel is: er mag niet worden gerend.

Alle deelnemers die zich aanmelden krijgen een intakegesprek en een Omegawave-test. Deze test controleert de conditie van de deelnemer en geeft aan of er stress of spanning in het lichaam aanwezig is. Daarnaast wordt er een hartfilmpje gemaakt. Tijdens de trainingen wordt de gezondheid van de spelers in de gaten gehouden, zodat er met plezier en verantwoord wordt bewogen. De trainingen worden dus afgestemd op de conditie van de deelnemers. Bij het spelen van een wedstrijd worden het veld en spelregels aangepast. Er wordt gespeeld op een half veld, met kleinere doelen en zeven tegen zeven spelers. Belangrijke afwijking van het reguliere zeven-tegen-zeven-voetbal is, dat er bij wandelvoetbal - de naam zegt het eigenlijk al - nìet mag worden gerend. "Wedstrijden met andere teams zijn nog niet gepland. Leuk zou zijn als andere clubs in de regio ook wandelvoetbalteams samenstellen - of een combinatie met veteranenvoetbal -  zodat er een competitie kan ontstaan", zegt Natalie Wassink van Seniorenwelzijn.

Het seizoen loopt van september tot en met november en van februari tot en met juni 2016, elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur op Harga, bij SVV. De eerste keer is op 3 september. De kosten zijn € 15,00 per maand. Je kunt elke maand beginnen, dus ook halverwege het seizoen.  Je geeft je wel op voor het hele seizoen en als je in de loop van het seizoen aanhaakt, voor de rest van het seizoen. Tussentijds stoppen is dus niet de bedoeling. Doelgroep zijn mannen én vrouwen, vanaf 65 jaar. Mocht je boven de 55 zijn en niet meer of niet meer geheel werkzaam zijn, dan is deelname desgewenst ook mogelijk. "Het gaat uiteindelijk om mensen die, door bijvoorbeeld verminderde lichamelijke conditie, niet meer deel kunnen nemen aan het reguliere aanbod bij voetbalclubs", aldus Natalie Wassink.

Donderdag 23 juli wordt om half elf in ontmoetingscentrum de 5 molens aan de Nieuwe Damlaan 818 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Seniorenwelzijn kan ook telefonisch (010 – 248 68 88) of per e-mail (info@seniorenwelzijn.nl) informatie geven.Gerelateerd