Knokken om verpleegkundigen

28-01-2017 Gezond Redactie

ROTTERDAM - De spoeling voor gespecialiseerde verpleegkundigen in de regio wordt steeds dunner. De ambulanceregio van Schiedam wil in de komende jaren meer voertuigen en mensen inzetten. Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) is op zoek naar dertig nieuwe ambulanceverpleegkundigen; zij moeten de inzet van zes extra ziekenauto's mogelijk maken.

Om op een ziekenauto te werken moet een verpleegkundige een gerichte opleiding hebben. AZRR vist daartoe in dezelfde vijver als de afdelingen Intensive Care en Spoedeisendee Hulp van de ziekenhuizen. Op die afdelingen heerst in de regio ook een fors tekort; in Franciscus Gasthuis & Vlietland kunnen gediplomeerde verpleegkundigen direct terecht op SEH en IC.

AZRR wil de extra mensen en middelen inzetten om de aanrijtijden naar de verder weg gelegen regio's als Hellevoetsluis en op Goeree-Overflakkee in te korten. Daar is vergeleken met de norm te veel tijd nodig om ter plaatse te komen. In Hellevoet en op Goeree-Overflakkee zijn een op tien respetievelijk een op vijf ziekenauto's te laat. Dat betekent in 95 procent van de keren binnen een kwartier aanwezig. Bewoners en lokale overheden roepen dan ook op hier verandering in te brengen.

Het niet halen van de norm heeft ook te maken met bezuinigingen in de zorg: SEH-afdelingen worden op momenten of helemaal gesloten - ook al bij gebrek aan personeel. Huisartsenposten verdwijnen.

De uitbreiding is mogelijk omdat de AZRR structureel meer middelen ter beschikking krijgt. Het gaat om ongeveer drie miljoen euro per jaar. Daarmee zou de capaciteit met tien procent uitgebreid kunnen worden.Gerelateerd