Kerk in de open lucht

31-08-2019 Gezond Redactie/Vlaardingen24

Het Kerkterras vorig jaar

VLAARDINGEN - Morgenochtend wordt het Zomerterras in Vlaardingen Kerkterras. Vanaf half elf is er dan in het Oranjepark een oecumenische kerkdienst.

Deze openluchtkerkdienst wordt vorm gegeven door de Protestantse Gemeente, de Rooms-Katholieke Kerk, de Volle Evangelie Gemeente, de Kerk van de Nazarener, de  Remonstranten en het Leger des Heils. Thema van de viering is: ‘Je bent niet alleen.'

Aan de dienst werken onder meer de praiseband van de Kerk van de Nazarener en de Vlaardingen Band van het Leger des Heils Vlaardingen mee, plus het voor deze dienst gevormde kerkterraskoor. Er is een crèche voor de allerkleinsten. Bij slecht weer is de ‘Grote Kerk’  (Markt 63) de schuilkerk.Gerelateerd