Hockeyclub Schiedam voert registratieplicht in

04-08-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM - HC Schiedam stelt een registratieplicht in voor alle bezoekers van de club aan de Olympiaweg.

Met ingang van vandaag wordt ieder die langskomt op de club, om te hockeyen of te kijken of anderszins, geacht haar of zijn identiteit te laten vastleggen. Dat geldt dus ook voor leden.

De club stelt daartoe over te gaan na het besluit van NOC*NSF en sportbonden 'dat alle bezoekers van sportverenigingen die achttien jaar en ouder zijn zich moeten registreren en een gezondheidscheck moeten doen' voordat zij het terrein van de club betreden.

De registratieplicht geldt niet voor (jongste) jeugdspelers, aldus HCS. Registreren gaat gebeuren via een QR-code. Scannen van deze code, die bij alle toegangen van het terrein hangt met de mobiele telefoon brengt de gebruiker bij een webpagina met een vragenlijst over de gezondheid van de bezoeker en diens gezinsleden/huisgenoten. Aan de hand van de antwoorden op die vragen signaleert de app of de bezoeker toegang krijgt.

"Geen telefoon bij je? Vraag iemand in jouw buurt of hij/zij jou kan registeren met zijn/haar telefoon." Als dat ook niet lukt kan een registratie ook plaatsvinden door middel van een papieren lijst die aan de bar te vinden is. De opgeslagen gegevens worden maximaal vier weken bewaard, zo stelt HCS; zij dienen een eventueel bron- en contactonderzoek. 'Coronacoördinatoren' of stafleden van de club doen steekproefsgewijs controles van de registratie. Gerelateerd