Grotere pakkans bij vroegtijdig vuurwerk

10-12-2017 Gezond Kor Kegel

SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers verscherpt het toezicht op illegaal vuurwerk en het vroegtijdig afsteken daarvan. Hij heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een reeks van maatregelen rond de jaarwisseling. Er wordt een beveiligingsbedrijf ingeschakeld voor extra toezicht om vernielingen aan scholen, speeltoestellen, kinderdagverblijven en (gemeentelijke) gebouwen te voorkomen. De extra beveiligers staan in rechtstreeks contact met gemeente, politie en brandweer.

In een nog groter deel van Schiedam dan vorig jaar wordt de pakkans vergroot van mensen die vuurwerk vroegtijdig afsteken, zelfs als het gewoon vuurwerk betreft en niet alleen zwaar vuurwerk of illegaal vuurwerk.

Op de drie laatste dagen van het jaar reageert een multidisciplinair team van politie, brandweer, Irado en een crisismanager van de gemeente alert op incidenten, teneinde escalatie te voorkomen.

Het Team Toezicht en Handhaving en de politie hebben een Vuurwerkteam samengesteld. Het treedt op tegen het vroegtijdig afsteken van vuurwerk, illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk in de vuurwerkvrije zones. Dat zijn er net als vorig jaar 33. Daar mag om allerlei redenen geen vuurwerk worden afgestoken anders dan tijdens de jaarwisseling, tussen zes uur ’s middags en twee uur ’s nachts.

De vuurwerkvrije zones hebben niet overal geleid tot aantoonbaar minder overlast, maar het gemeentebestuur wil met het instrument van de vuurwerkvrije zone ervaring opdoen. Liefst zou het college van B&W meer van zulke zones aanwijzen, maar de grens van de mogelijkheden is bereikt. Zouden er meer zones worden aangewezen, dan wekt dat de verwachting dat er ook controle en handhaving mogelijk is – en dat zal in de praktijk te lastig zijn.

Het Vuurwerkteam laat zich ondersteunen met moderne techniek. Er is een detectiesysteem dat meteen aangeeft waar er overlast is. Prioriteit krijgen problemen die de openbare orde en veiligheid bedreigen. Daarna wordt opgetreden tegen vuurwerkoverlast in de ‘verboden’ gebieden. Als de tijd het toelaat, wordt ook opgetreden tegen overlast in de overige gebieden.

De jaarwisseling is van zondag op maandag. Zondag is geen verkoopdag voor vuurwerk. Het gemeentebestuur houdt rekening met een extra dag voor het illegaal afsteken van vuurwerk en speelt daar met extra controle op in.

Notoire raddraaiers krijgen persoonlijk een waarschuwingsbrief of een last onder dwangsom. Ondergrondse containers worden afgesloten. Prullenbakken in risicogebieden worden afgesloten of verwijderd. Vreugdevuren, vuurtonnen en kerstboomverbrandingen worden niet toegestaan.

Ps. Dit artikel is gewijzigd na publicatie: de dagen van de jaarwisseling zijn nu correct vermeld.Gerelateerd