Groen Links wil meer vuurwerkvrije zones

09-10-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM - Groen Links Schiedam wil rond oud en nieuw meer vuurwerkvrijzones in de stad. De fractie dient daartoe een initiatiefvoorstel in tijdens de commissievergadering van de raad aanstaande dinsdag.

"Groen Links wil een gelukkig nieuwjaar voor iedereen", aldus Katinka de Rover namens de fractie. Groen Links maakt zich al jarenlang hard om de overlast door het afsteken van consumentenvuurwerk terug te dringen. De Rover: "Niet voor niets was Groen Links Schiedam in 2015 een van de initiatiefnemers van het landelijk meldpunt vuurwerkoverlast." Klachten die bij het meldpunt binnenkwamen, gingen over het lawaai (vooral door vuurwerkbommen), materiële schade die de gemeenschap vervolgens mag betalen, gestreste mensen en dieren en letselschade. 

De Rover pleit daarom voor het instellen van meer vuurwerkvrije zones: "Vorig jaar gold dat al in verschillende delen van de stad, maar voor 2016 zou dit nog een stap verder kunnen. Laten we dit bijvoorbeeld uitbreiden naar alle tram- en bushaltes in Schiedam." De raad kan hier zelf geen besluiten in nemen. "Maar we kunnen wel adviseren. Met dit initiatief daagt Groen Links de raad uit om het college te adviseren bij het zoeken naar meer plaatsen die voldoen aan de criteria voor een vuurwerkvrije zone. Daarom stellen wij ook voor om de wijkoverleggen uit te nodigen om in hun eigen wijk plekken aan te geven die zij graag vuurwerkvrij willen."Gerelateerd