Frankeland: zieken weer aan het werk, maar ook twaalf overleden bewoners

05-05-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM – De Frankelandgroep ‘gaat de goede kant op’ waar het gaat om het aantal zieke medewerkers als gevolg van de Corona-uitbraak. Maar ondertussen zijn in de zes tehuizen twaalf bewoners overleden.

“We kruipen er nu langzaam uit”, aldus directeur Ben de Koning. UIt de zorgen. Een week of twee geleden werd duidelijk dat veel bewoners en personeelsleden besmet waren geraakt. Het zette een forse druk op de gang van zaken in de verpleeg- en verzorgingshuizen.

Nu herstellen zowel meer zieke medewerkers als bewoners dan dat er nieuwe zieken bijkomen. Dat leidt in de Frankelandgroep tot vreugde in de huizen. Maar daar staat het verdriet om de overledenen tegenover. Met name in Schiewaegh is de sfeer bedrukt: daar overleden acht bewoners. Nog altijd worden daar 24 Coronapatiënten verpleegd. In het huis is een complete afdeling bestempeld tot Corona-afdeling, het ondertussen in het taalgebruik bekendgeraakte cohort.

De andere mensen die aan de gevolgen van de besmetting overleden woonden in Spaland, twee in Vaartland in Vlaardingen en een in Uitzicht, ook in Vlaardingen, een afdeling die kort geleden geopend is voor mensen die doorstromen uit het ziekenhuis en nog niet naar huis kunnen of die worden opgenomen vanuit de thuissituatie omdat zij niet langer verantwoord thuis kunnen blijven.

In totaal worden nu in de verschillende huizen nog 26 Coronapatiënten verzorgd, acht minder dan afgelopen vrijdag, aldus De Koning. In het Jacobs Gasthuis raakte niemand besmet, in Spaland alleen de bewoner die ook overleed. De vier bewoners van Frankeland die Corona opliepen zijn hersteld.

Behalve de bewoners raakten ook veel medewerkers besmet, 61 in totaal. Anderhalve week geleden waren dat er 53. Waren er toen enkele mensen na een besmetting weer aan het werk, nu zijn dat er volgens De Koning al 29. Velen van hen hadden geen of amper klachten.

“Dit hebben we nodig.” De groep kreeg door de zieken zijn bedrijfsvoering echt even amper rond; de roosters werden moeilijk gevuld. Dusdanig dat De Koning een beroep deed – via de huisartsen – op verpleegkundigen uit de eerste lijn om tijdelijk te komen assisteren. Dat leverde tot zijn teleurstelling geen reacties op.

Maar het vlotte herstel van de medewerkers helpt hem en iedereen in de huizen uit de brand. “Vrijdag waren er nog 36 positief geteste medewerkers thuis, ziek. Nu nog 32. Sinds vrijdag is er nog één nieuwe besmetting vastgesteld.” In totaal werden er bij de Frankelandgroep al 409 personeelsleden getest. Schiewaegh en Vaartland kenden de meeste besmette medewerkers, rond de twintig per huis. Daar zijn ook nog de meeste medewerkers ziek thuis. In Harg-Spaland aan de Willem Andriessenlaan werd slechts één medewerker positief op Corona getest.

De Koning schrijft de verbeteringen toe aan de brede inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen, die dateert van even na half april, “Gezien de incubatietijd zijn we nu aan het oogsten dat we ons vanaf toen beter konden beschermen.”

Veel van de besmette medewerkers nooit ziek geweest. “Als iemand positief getest is sturen we die naar huis. Ook al zijn er geen ziekteklachten. Na 48 uur kan zij of hij weer aan het werk.” Medewerkers die wel echt ziek zijn geweest worden geacht na 72 uur zonder klachten weer aan het werk te gaan.

Frankeland kent geen restricties op het testen, zoals elders wel het geval is. “Iemand die getest wil worden kan getest worden. Een onzekere medewerker, die heeft het niet naar de zin, die kan niet goed functioneren.” Als een test dan negatief blijkt, is dat een ‘kadootje’ dat je als werkgever graag voor het personeel mogelijk maakt, aldus De Koning. De Frankelandgroep organiseerde de tests zelf, los van de gangbare procedures.

De Koning schreef gisteren een brief aan de ondernemingsraad en de cliëntenraden ‘met de contouren van een regeling’ voor het mogelijk toch toelaten van bezoek. Daarover wordt binnenkort beslist.