Frankeland houdt ziekteverzuim laag

14-03-2019 Gezond Redactie


SCHIEDAM - De Frankelandgroep heeft vorig jaar een ziekteverzuim gekend van minder dan vier procent. Daarmee scoort de zorginstelling hoog op de Vernet Health Ranking.

Vernet is een kennisnetwerk en onderzoeksbureau dat gegevens over personeelszaken verzameld in de zorgsector. Het bureau vergelijkt deze gegevens onderling om als informatiebron te dienen voor personeelsafdelingen en directies. Vernet doet dit voor zo'n vierhonderd organisaties als algemene ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, goed voor zo'n zeventig procent van alle werkers in de zorg. "Vernet is daardoor in staat een breed en representatief beeld te geven van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in de afzonderlijke zorgbranches", aldus het bedrijf.

Gisteren presenteerde Vernet de 'ranglijst' voor 2018, waarop de Frankelandgroep als tweede vermeld staat. Het verzuim van 3,98 procent en een rapportcijfer van 9,8 voor beleid en optreden rond ziekteverzuim, zorgen vor die klassering. Het lukt Frankeland voor het zesde achtereenvolgende jaar om in de top drie van deze ranglijst te staan. Stichting Maria-Oord in Dongen komt dit jaar als beste uit de bus, Activite in Leiderdorp eindigt op drie.

In de cijfers worden meegenomen het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie, de duurklasse, de verzuimkosten per voltijdsbaan en ze wordt gecorrigeerd naar leeftijdsopbouw binnen de onderzochte rganisaties. Ook de veranderingen in de cijfers ten opzichte van voorgaande jaren wordt meegewogen.

De Frankelandgroep steekt met het lage verzuim ver boven het regionale en landelijke gemiddelde uit, zo stelt de zorggroep zelf. "Regionaal is sprake van een ziekteverzuim van 6,94 procnt en de branche heeft een gemiddelde van 7,12 procent." Ook met de gemiddelde verzuimduur van 18,6 ziektedagen scoort de Frankelandgroep goed ten opzichte van het regionaal gemiddelde van 25 dagen en het gemiddelde van de branche dat uitkomt op 27,2 dagen.

Frankeland dankt de gunstige cijfers naar eigen zeggen aan de actieve opstelling voor wat betreft ziekteverzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.Gerelateerd