Een groen, speels schoolplein rijker

13-10-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM – De Sint Janschool heeft er een mooi plein bij; Schiedam heeft er een mooi plein bij. Zo dadelijk, om kwart over een, zal wethouder Nathalie Gouweleeuw de nieuwe speelplek aan de Van Swindensingel officieel openstellen.

Maar gespeeld is er al genoeg op het nieuwe schoolplein, waaraan al bijna anderhalf jaar wordt gewerkt. In die tijd is er heel wat tot stand gebracht: een groen plein dat een beroep doet op de fantasie van de kinderen, en een groeiende band met de buurt.

Annelies Toussaint, vervangend-directeur van de Sint Janschool, zegt het eerlijk: “Het plein voor de school was saai, met veel tegels en weinig speelmogelijkheden.” Ook voor omwonenden geen uitnodigend plein om neer te strijken. “We zijn daarom in overleg gegaan met de wijk wat er met het plein mogelijk was.” Ook de leerlingenraad dacht mee. “We kwamen uit op een plan voor een plein met sport, spel en natuur.”

Specialisten, zoals een tuinarchitect, werden betrokken en de plannen werden uitgewerkt. Er zou ruimte zijn voor een kas en moestuinen, maar ook voor speelgelegenheden. Die ook heel 'natuurlijk' kunnen zijn, zoals de wadi, een slootje dat natuurlijk volloopt in natte tijden. Een bron voor kikkers en andere diertjes en een ontdekking voor veel van de 145 kinderen op KBS Sint Jan.

Zoals er veel ontdekkingen te doen zijn op de speelplaats. “Peentjes kun je uittrekken, is al gebleken”, aldus Toussaint, op of ruim voor de oogsttijd. “Maar je ziet ook al dat de buurt dat op zich neemt, dat er op gewezen wordt dat je de groenten en planten moet laten staan.” Zo groeit het schoolplein in zijn beoogde rol van wijkplein.

Voor het sportgedeelte van het plein werd de samenwerking gezocht en gevonden met de Johan Cruijff Foundation. Die zorgde onder meer voor coatings op het plein, zodat vallen betrekkelijk zacht kan gebeuren. Op het niet al te grote plein bleek creatief ontwerpend ook plek voor een speelcirkel met een renbaan en een klein voetbalveld.

De opening van het plein vandaag is ook de gelegenheid voor de plechtige ondertekening van de wijkdeal, aldus Toussaint. “Daarin maken bewoners en school afspraken gebruik en beheer van het plein.” Vanuit het wijkbudget is bijgedragen aan bijvoorbeeld de bouw van de kas, maar vanuit de wijk ondersteunen vrijwilligers ook het dagelijks werk in de kas en het onderhoud. “Het zijn vooral ouders die tot nu helpen, maar niet alleen.” Een belangrijke rol is weggelegd voor wijktuinvrouw Marijn Donkers, die een voortrekkersrol heeft in de organisatie van het beheer. Toussaint hoopt dat Donkers haar rol, die voor beperkte tijd is afgesproken, kan voortzetten.

Met inzet van deze vrijwilligers en wat creativiteit is realisatie van het plein ook betrekkelijk goedkoop gebleven. “Voor achthonderd euro hebben we de kas kunnen bouwen, de tegels voor de moestuinen zijn de oude tegels van het plein. Het meeste geld ging nog zitten in het ophogen van het plein, aldus Toussaint. Dat was nodig omdat ook in Schiedam-Oost de grond verzakt.

Al met al is het bedenken, uitvoeren en het beheer van het plein een belangrijke stap in het vergroten van de verantwoordelijkheid op elkaar en de leefomgeving, aldus Toussaint. “We leven toch in een tijd dat veel mensen voor zichzelf bezig zijn.” Soms ook noodgedwongen, gezien de moeilijke achtergrond van sommige gezinnen in de wijk. De kas en de moestuin vragen verantwoordelijkheid, en die komt er. “De kas is al eens vernield, maar ook weer hersteld.”

Zo dadelijk de feestelijke opening. De kinderen lopen een parcours, er zijn hooggeëerde sprekers en er wordt lekker en gezond gegeten/gesnoept. Nog niet uit eigen tijd, zoals gehoopt. Maar wie weet...


Gerelateerd