Datalek bij Centrum voor Jeugd en Gezin

12-06-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond heeft met een brief aan 'alle betrokkenen' gemeld dat onbevoegden toegang hebben gekregen tot mailboxen van medewerkers.

Dit datalek werd onlangs ontdekt door de organisatie die ook actief is in de zorg aan kinderen en jongeren en hun ouders in Schiedam. Het CJG Rijnmond heeft twee vestigingen in Schiedam: aan de Noordvest en aan de Kerklaan.

Onbevoegden verschaften zich volgens het CJG door middel van ‘phishing-mails’ toegang tot de e-mailboxen. "Daarop is direct actie ondernomen", aldus CJG. "Zo is er een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is het interne beleid voor veilig digitaal werken aangescherpt. Ook is een gespecialiseerd bureau ingeschakeld, dat de afgelopen weken een diepgaand onderzoek heeft gedaan."

Uit het onderzoek van dat bureau is gebleken dat er 'geen toegang is geweest tot cliëntdossiers'. "Wel zijn mogelijk van een aantal (voormalig) cliënten gegevens ingezien, waaronder hun burgerservicenummer en naam/adres. Er zijn geen signalen waaruit blijkt dat het de hacker om deze persoonlijke informatie te doen was. De onderzoekers achten de kans op misbruik dan ook erg klein."

In de brief waarin het CJG Rijnmond het datalek bekendmaakte aan betrokkenen is aangegeven waar mensen met vragen terechtkunnen, te weten E: fg@cjgrijnmond.nl.Gerelateerd