Cursus 'Diagnose dementie… en dan?' succesvol afgerond

10-04-2017 Gezond Advertorial

SCHIEDAM - In de maanden februari, maart en april is voor de eerste keer de cursus 'Diagnose Dementie…en dan?' gehouden. Deze cursus, speciaal voor mantelzorgers met een dementerende partner, is tot stand gekomen in samenwerking met casemanagers dementie van de Argos Zorggroep, Careyn, Zonnehuisgroep Vlaardingen en de Frankelandgroep, de geheugenpoli van het Franciscus Vlietlandziekenhuis en Alzheimer Nederland. De eerste cursus is gegeven door een casemanager van de Zonnehuisgroep en een mantelzorgconsulent van Minters Mantelzorg.

Onderwerpen zoals veiligheid, beslissingen voor nu en later, het in kaart brengen van het sociale netwerk en het vergroten van de veerkracht, spraken de deelnemers in het bijzonder aan. “Ik ben me bewust geworden van mijn eigen rol als mantelzorger”, reageerde een deelnemer. En een ander: “Ik vond in de groep herkenning en erkenning”.

Heeft uw partner pasgeleden de diagnose dementie gekregen, heeft u deze cursus gemist, maar heeft u behoefte aan meer informatie over deze vorm van ondersteuning? Neem dan contact op met Minters Mantelzorg. U kunt bellen naar 010-4351022 of mailen naar info@mintersmantelzorg.nl .

Bij voldoende aanmeldingen start de tweede editie van deze cursus in het najaar van 2017.

Gerelateerd