College speculeert niet over vliegveld

24-11-2017 Gezond Kor Kegel

SCHIEDAM – Het college van B & W wil niet speculeren over mogelijke fouten in de milieu-effectrapportage (MER) voor het Rotterdamse vliegveld. Het college wil eerst de uitkomst afwachten van het onderzoek van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van Groen Links-fractieleider Jeroen Ooijevaar, die meteen al wilde dat het college zich tot het uiterste inspant om de verkenning van de Bestuurlijke Regiegroep onder leiding van prof. ir. Joost Schrijnen te herzien.

Groen Links vindt dat er nog geen Luchthavenbesluit mag worden genomen over toename van het aantal vliegbewegingen op het vliegveld. Er is namelijk dikke kans dat er een achterhaald rekenmodel is gebruikt bij de berekening van de geluidsoverlast. Daarom moet de milieu-effectrapportage (MER) kritisch tegen het licht worden gehouden, vindt  Ooijevaar.

Het college verbetert hem. Er is geen sprake van een achterhaald rekenmodel. Het gaat om incorrecte invoergegevens.

Staatssecretaris Sharon Dijksma liet op maandag 16 oktober de Tweede Kamer weten dat er onvolkomenheden zijn in de berekende geluidsoverlast van Lelystad Airport. Ze heeft opdracht gegeven om uit te zoeken wat de consequenties van die fout zijn. Want omwonenden vrezen voor een hogere geluidsoverlast van passagiersvliegtuigen dan berekend was.

Uit zorgvuldigheid laat Dijksma ook rond luchthaven Maastricht Aachen Airport een extra controle uitvoeren van de berekeningen. Op woensdag 18 oktober bleek dat er redenen zijn om ook de MER voor Schiphol opnieuw te onderzoeken op rekenfouten. Jeroen Ooijevaar vond het alleszins denkbaar dat er ook bij het vliegveld op Zestienhoven fouten zijn gemaakt.

En dat klopt. Het college antwoordt dat de geluidsberekeningen zijn gebaseerd op invoergegevens die vastgesteld zijn door het NLR. Maar voor Rotterdam zijn wel andere invoergegevens gebruikt dan voor Lelystad. “De luchthaven heeft aan het ministerie gevraagd of de berekeningen in het MER dezelfde fout kunnen bevatten. Dat wordt op dit moment door het ministerie en het NLR uitgezocht. Indien foutieve invoergegevens ook in het MER van Rotterdam The Hague Airport zijn gebruikt, dan heeft de luchthaven aangegeven dat deze gecorrigeerd zullen worden vóór de formele indiening van de aanvraag voor een luchthavenbesluit en de bijbehorende MER”, schrijft het college in antwoord op de vragen van Ooijevaar.Gerelateerd