BVSW-actie tegen bomenkap

11-10-2017 Gezond Redactie

SCHIEDAM - De Bewonersvereniging Schiedam-West voert actie tegen de boomkap op de Westfrankelandsedijk.

De BVSW roept Schiedammers en anderen op een e-mail te sturen naar het college van B&W van Schiedam. De plannen om rond de negentig bomen langs de dijk te kappen ten faveur van een wandelpad wordt door de westerling 'de Schiedamse manier van ontgroenen, door wethouder Houtkap' genoemd. Vindicat (de Groningse studentenvereniging die in het nieuws kwam door opmerkelijke ontgroeningsacties met toekomstige leden, is er niks bij, aldus de BVSW.

De bewonersvertegenwoordigers zijn verbolgen over het feit dat tijdens de presentatie van de kapplannen aan de buurt in juni, de gemeentelijke projectleider stelde dat het om enkele bomen zou gaan. "De huidige tot twintig meter hoge bomen vormen een belangrijke groene corridor voor de al met veel industrievervuiling en -geluid geplaagde
bewoners van Schiedam-West."

Voor een uitleg van de plannen, zie hier.

Ronduit ergerniswekkend vinden de omwonenden dat de gemeentejurist de weg van het ongegrondverklaren kiest als het gaat om het naast zich neerleggen van de bezwaren die 31 mensen tegen de kap hebben ingediend. "Omdat ze meer dan honderd meter van de bomenrij wonen. Was het maar zo dat lawaai en stank zich minder dan honderd meter verplaatsen!"

De BVSW heeft zijn huiswerk goed gedaan. "Als dit plan doorgaat zijn er de laatste vijf jaar meer dan zevenduizend bomen in de stad gekapt; ook staan er deze week weer voor ddriehonderd bomen kapaanvragen in het Stadsblad." De bewoners willen dit niet laten gebeuren en roepen ieder op dit het college te laten weten, onder het motto: 'kappen met kappen!' Het mailadres van burgemeester en wethouders wordt daarbij genoemd: college@schiedam.nl.Gerelateerd