Betere info had zorgen over Bij Bosshardt ondervangen

19-05-2022 Gezond Fleur Snoeij


SCHIEDAM - Er had beter gecommuniceerd moeten worden over de komst van 'Bij Bosshardt', de buurthuiskamer van het Leger des Heils, naar de Groenelaan. Dat stelde Hans van den Hoek, officier bij het leger, maandagavond in het wijkoverleg in de Gorzen.

Er was onder wijkbewoners ophef ontstaan over het initiatief, reden voor wijkregisseur Marcel Kreuger om Van den Hoek uit te nodigen voor tekst en uitleg. Dat deed de nieuwkomer deemoedig door te stellen dat 'door alle drukte en onzekerheid of de locatie er nu daadwerkelijk zou komen, er niet genoeg aandacht meer besteed is aan de communicatie naar buiten'. Hij trok zich de onrust aan: "Ik wil jullie graag vertellen wat we gaan doen in de Groenelaan. Ik heb begrepen dat er wat bezwaren zijn." 

Op een open manier vertelde Van den Hoek daarop van alles over het initiatief. Hij benadrukte daarbij meerdere keren 'niemand in de weg te willen staan', 'enkel te willen helpen', en 'open te staan voor vragen'. Ondanks zijn bereidheid om uitleg te geven, ontstond er aardig wat commotie in de zaal. Vanuit verschillende hoeken klonken ongelukkige geluiden.

Heidi Marx Boon, bewoner van de Gorzen, sprak onder andere haar onvrede uit. Dit deed ze eerder al in het programma 'Onder Ogen' van Schie TV: "Wat gaan we nu weer krijgen in de buurt aan mensen? Ik ben bang dat ik mijn kind straks niet meer buiten kan laten spelen want je weet niet meer wat er hier rondloopt." Buurtbewoner Barry Wolthuis liet eveneens stevig merken het niet eens te zijn met de komst van de nieuwe buurthuiskamer. Hij vroeg Van den Hoek zelfs 'hoeveel geld hij wilde hebben om weg te blijven'. Ook Mieke Wigmans, eigenaar van Lucky U en mede-oprichter van stichting J&S-projecten, liet haar stem horen. Zij vroeg zich af hoe het met alle andere initiatieven moet die al aanwezig zijn in de buurt. "Wat voegt dit eigenlijk toe?" Van den Hoek gaf aan dat deze plek vooral onderscheidend wordt door de aandacht voor zingeving, en dat ze er niet naar op zoek zijn om te concurreren.

Manfred van der Windt, lid van de buurtpreventie in de Gorzen, sprak Wigmans aan op haar uitspraak en betichtte haar ervan dat ze die vraag enkel stelde omdat haar eigen winkel in het geding zou komen. Stichting J&S Projecten probeert namelijk ook eenzaamheid te bestrijden en biedt activiteiten aan om jongeren en ouderen met elkaar te verbinden. 

Dit mondde al snel uit in een fikse woordenwisseling. Na flink wat over en weer geroep wisten de gemoederen toch te bedaren. Daarop ging het vooral over de communicatie over het project, die volgens de nodige aanwezigen onvoldoende was. Als het plan eerst was gepresenteerd aan de buurt, hadden de buurtbewoners inbreng  kunnen hebben.

Van den Hoek stelde het hier wel mee eens te zijn en het 'alleen zichzelf aan te rekenen dat dit niet gebeurd was'. Twee jaar geleden was er wel al contact met de wijkregisseur over de nieuwe locatie, maar Kreuger gaf aan daarna niks meer over het project vernomen te hebben. Tot twee weken geleden alles ineens in volle gang bleek te zijn. Kreuger kreeg die uitgemeten door verschillende buurtbewoners, maar Van den Hoek nam de schuld op zich en zei dat 'door alle drukte en onzekerheid of de locatie er nu daadwerkelijk zou komen, er niet genoeg aandacht meer besteed is aan de communicatie naar buiten.'

Na zo'n dertig minuten wist Van den Hoek het toch voor elkaar te krijgen iedereen te overtuigen van de goede bedoelingen van het Leger des Heils. Hij kon daarbij zelfs nog rekenen op wat positieve reacties. Zo gaf een aantal bewoners aan blij te zijn dat het pand nu eindelijk gebruikt gaat worden. Andere organisaties gaven aan graag met het initiatief samen te werken om concurrentie te voorkomen. Daar stond Het Leger des Heils meer dan open voor, liet Van den Hoek weten.Gerelateerd