Barmhartig zijn: handen uit de mouwen

18-04-2016 Gezond Redactie

De zeven werken van barmhartigheid van de Meester van Alkmaar, nu in het Rijksmuseum

SCHIEDAM - De katholieke kerken in Schiedam staan dit jaar in het teken van de barmhartigheid. Het themajaar is bedoeld om ieder aan te sporen om zich heen te kijken en behoeftigen nabij te zijn.

Aan elke kerk in parochie De Goede Herder, die behalve Schiedam ook Vlaardingen en Maassluis omvat, is gevraagd om deze en komende week iets te organiseren waar bij één van de zeven werken van barmhartigheid centraal staat. Die werken werden voor het eerst genoemd door de evangelist Matteüs: de hongerigen spijzen; de dorstigen laven; de naakten kleden; de vreemdelingen herbergen; de zieken verzorgen; de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot Jaar van de Barmhartigheid. Het is bedoeld om ieder aan te sporen om zich heen te kijken en behoeftigen nabij te zijn. Het patroonsfeest van de parochie afgelopen zaterdag vormde in deze regio de start. In de Petrus en Pauluskerk in Maassluis was er een gebedsdienst waarin barmhartigheid centraal stond.

In Schiedam wordt het themajaar aangegrepen voor plechtigheden en daden. In de deelgemeenschap Jacobus-Martinus in Schiedam-Noord is de oude parochie-begraafplaats tegenover de kerk. Morgenochtend, vanaf kwart over tien, wordt er een gesprek georganiseerd over de geschiedenis van de begraafplaats. Woensdag is er een middag met speciale aandacht voor nabestaanden. Centraal staat het thema: Loslaten. Vanaf twee uur 's middags in de kerk in Kethel-Kerkbuurt.

Ook morgen wordt in de Heilig Hartkerk in de Gorzen kleding ingezameld ten behoeve van de kledingbank in Rotterdam-Delfshaven. Schiedammers worden opgeroepen tussen zeven en tien uur morgenavond - en komende donderdagmiddag tussen drie en half zes - draagbare kleding af te geven aan de pastorie.

Morgenavond is er in de Gorzenkerk een gespreksronde over het hergebruik van spullen en kleding. De gemeente Schiedam zet op diverse plekken in de stad deze gespreksrondes uit, omdat zij wil weten wat zij kan doen om het recyclen makkelijker en aantrekkelijker te maken. Een ieder die wil, is van harte welkom om zijn of haar zegje te doen in deze gesprekronde, ook in de pastorie in de Lekstraat, vanaf zeven uur 's avonds.

In de Liduinabasiliek aan de Singel worden houdbare levensmiddelen ingezameld ten behoeve van de Voedselbank. Achterin de kerk staan manden waarin producten worden verzameld.

In de kerk St Jan-Visitatie bij de Nolenslaan wordt het Goede Werk ‘De dorstigen laven’ overdrachtelijk ingevuld met een lezing over de Dominicaanse Lekenbeweging Nederland; de kerk is een voormalige Dominicaanse parochiekerk. Dit speelt op zondag 1 mei, om half een.Gerelateerd