B&W moet huiswerk inzake Huisman overdoen

17-04-2019 Gezond Redactie

Huisman maakt volgens de buren te veel geluid bij zijn activiteiten


DEN HAAG - Burgemeester en wethouders van Schiedam moeten een nieuw besluit nemen over Huisman Equipment. Dat heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, het hoogste rechtscollege van het land, bepaald.

Omwonenden wilden in 2014 dat de gemeente handhavend op zou treden tegen Huisman, dat in hun ogen zonder vergunning te veel geluid veroorzaakte met zijn activiteiten. B&W wees een formeel verzoek hiertoe van een van de bewoners af. Toen deze daarop bezwaar maakte, gaf de gemeente deze bewoner formeel wel gelijk, maar veranderde niets aan de situatie en liet dit de bewoners ook weten, in 2016.

Deze gingen daartegen, bijgestaan door Milieudefensie, in beroep bij de Rotterdamse rechter. Die verklaarde ruim een jaar geleden dit beroep ongegrond. Daarom zochten de bewoners het hogerop, bij de Raad van State in Den Haag.

Deze stelt nu dat B&W van Schiedam zijn huiswerk over moet doen. Het besluit om de klachten af te wijzen is onvoldoende onderbouwd, aldus de staatsraad. "Uit hetgeen onder 10.4 is overwogen volgt dat de besluiten op bezwaar van 29 maart 2016 niet deugdelijk gemotiveerd zijn. De rechtbank heeft dit niet onderkend", aldus de uitspraak.

De uitspraak luidt verder: "Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak (van de rechtbank vorig jaar, red.) dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling de bij de rechtbank ingestelde beroepen alsnog gegrond verklaren en de besluiten van 29 maart 2016 vernietigen. Het college dient met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit op de door appellant (bezwaarmaker, red) en anderen gemaakte bezwaren te nemen."Gerelateerd