Alle partners werken mee aan Havenveste

02-06-2021 Gezond Kor Kegel

Zo gaat HavenVeste er uitzien, toont 'bouwmeester' Pepita Breugem, directeur beheer van de Frankelandgroep


SCHIEDAM – Nu burgemeester en wethouders het ontwerp-bestemmingsplan voor de realisatie van Havenveste ter visie leggen, is ook duidelijk dat het overleg met betrokken instanties tot positieve resultaten heeft geleid. 

De provincie Zuid-Holland en Stichting De Schiedamse Molens zijn formeel akkoord met de hoogte van de nieuwbouw aan de Nieuwe Haven. Dat is van belang omdat het bouwplan de molenbiotoop van molen De Walvisch enigszins beïnvloedt en er dus ook bezwaar tegen de bouwhoogte had kunnen bestaan. Maar de provincie en ook de molenstichting wegen het af tegen het grote maatschappelijke belang van de komst van meer seniorenwoningen. 
Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat akkoord met de te realiseren waterberging. 

Tijdens de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Na de inzagetermijn van zes weken komt er een moment dat de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan op tafel krijgt en vaststelt. 

Directeur-bestuurder Ben de Koning van de Frankelandgroep waaronder Frankeland en straks ook Havenveste vallen, reageert met blijdschap dat de procedure weer een nieuwe fase ingaat. “Als alles volgens wens en planning verloopt, kan de bouw in het tweede kwartaal van 2022 van start”, zegt hij. 
Havenveste zal verrijzen op de Kalfsbeeklocatie aan de Nieuwe Haven 229-241. Het complex is in 2019 aangekocht door zorgaanbieder Frankeland. De complexen, waaronder een pompstation en een bowlinghal, worden gesloopt. De nieuwbouw telt zes bouwlagen en grenst direct aan de straatzijde. Aan de achterkant sluit het aan op Frankeland, waardoor in het zorgcentrum aan de Sint Liduinastraat de mogelijkheid ontstaat om het restaurant te vergroten en de hoofdingang te verplaatsen. 

Het college van burgemeester en wethouders spreekt bij de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan van passende huisvesting voor een oudere doelgroep en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit aan de Nieuwe Haven en Liduinastraat.Gerelateerd