Actueel inzicht in luchtvervuiling in eigen buurt

23-09-2015 Gezond Redactie

SCHIEDAM - Een app om te zien hoe hoog de concentraties fijn stof, ozon en stikstofdioxide in de lucht zijn. Dit snufje techniek, dat mensen hoopt bewust te maken van milieuverontreiniging en hoe die een rol speelt in hun eigen gezondheid, wordt vandaag gelanceerd.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) zal de vernieuwde app Mijn Luchtkwaliteit persoonlijk presenteren. Zij ziet vooral voordelen voor mensen met een longziekte. "Voor hen is dit informatie van levensbelang."

De app geeft inzicht in de actuele luchtkwaliteit, maar ook die in komende dagen. Dat gaat heel adequaat, tot op buurtniveau.

De luchtkwaliteitsapp vervangt de oude ‘luchtmeetnetapp’ die informatie gaf over de gemeten en verwachte fijnstof-, stikstofdioxide- en ozonwaarden bij de verschillende luchtmeetstations verspreid in het land. De nieuwe app geeft daarnaast ook informatie over de luchtkwaliteit en een handelingsadvies op buurtniveau aan de hand van een door de RIVM en GGD ontwikkelde luchtkwaliteitsindex.

Naast de app kunnen burgers uit de regio Rotterdam-Rijnmond ook contact opnemen met de GGD Rotterdam-Rijnmond voor informatie over de luchtkwaliteit bij hun woning in relatie tot gezondheid. De GGD is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 433 98 94.

De app Mijn Luchtkwaliteit is gratis te downloaden in de Appstore of Playstore.Gerelateerd