Achterhaald rekenmodel ook bij 'Zestienhoven'?

27-10-2017 Gezond Kor Kegel

SCHIEDAM – Groen Links vindt dat er nog geen Luchthavenbesluit mag worden genomen over de uitbreiding van het Rotterdamse vliegveld. Er is namelijk dikke kans dat er een achterhaald rekenmodel is gebruikt bij de berekening van de geluidsoverlast. Daarom moet de milieu-effectrapportage (MER) kritisch tegen het licht worden gehouden, vindt Jeroen Ooijevaar, fractieleider van Groen Links in de Schiedamse gemeenteraad.

Hij baseert zich op een mededeling van staatssecretaris Sharon Dijksma, die elf dagen geleden de Tweede Kamer liet weten dat er onvolkomenheden zijn in de berekende geluidsoverlast van vliegveld Lelystad. Ze heeft opdracht gegeven om uit te zoeken wat de consequenties van die fout zijn. Uit zorgvuldigheid laat Dijksma ook rond de luchthaven in Maastricht een extra controle uitvoeren van de berekeningen.

Twee dagen later bleek dat er redenen zijn om ook de MER voor Schiphol opnieuw te onderzoeken op rekenfouten.

Jeroen Ooijevaar houdt het voor mogelijk dat de onjuiste berekening ook heeft plaatsgevonden in de vorig jaar gepubliceerde concept-MER voor 'Rotterdam The Hague Airport'. Het is bij Schiphol gebleken dat er geen rekening is gehouden met woningbouwontwikkelingen in de omgeving. Ooijevaar wil weten of dat in Rotterdam ook is nagelaten en welke gevolgen dat kan hebben voor de geplande woningbouw in het Hargapark en het voormalige sportpark Kethel.

Hij vraagt het college van B&W of het zich tot het uiterste wil inspannen om, als er inderdaad fouten zijn gemaakt, de verkenning van de Bestuurlijke Regiegroep onder leiding van ir. Joost Schrijnen te herzien. En vooral waar het gaat om de conclusies dat uitbreiding onder voorwaarden verantwoord zou zijn.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date