Acht eeuwelingen in Schiedam

12-06-2019 Gezond Redactie

Mevrouw Lenie Paauwe, met 107 lentes (dus 106 verjaardagen) de oudste Schiedamse


SCHIEDAM - Schiedam telt acht honderdjarigen. Tenminste, dat was het aantal eeuwelingen dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari registreerde.

Het wordt steeds minder uitzonderlijk als iemand de honderd haalt: het aantal eeuwelingen verdubbelde in de afgelopen twintig jaar. Nederland telde 2189 honderdjarigen op 1 januari.

Omdat het nog steeds om kleine aantallen gaat kunnen toevallige omstandigheden leiden tot een daling van het aantal eeuwelingen: op 1 januari 2017 kende ons land 2225 mensen van honderd of ouder. Vorig jaar waren dat er 2180. De komende jaren zal het aantal honderdplussers naar verwachting van het CBS weer stijgen; dit heeft dan te maken met een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog.

Het overgrote deel van de eeuwelingen is vrouw: 1850. In de provincie Zeeland woonden relatief de meeste honderdplussers (4,5 per duizend tachtigplussers), gevolgd door Zuid-Holland (3,5 per duizend tachtigplussers). In Limburg (2,0 per duizend tachtigplussers) en Noord-Brabant (1,9 per duizend tachtigplussers) woonden de minste honderdplussers.

Opmerkelijk het feit dat in Vlaardingen (iets kleiner dan Schiedam) bijna twee keer zo veel honderdjarigen woont: vijftien mensen. In Vlaardingen zijn ruim twee op de tienduizend mensen honderd of meer, in Schiedam is dat maar ruim één iemand op de tienduizend. Rotterdam ligt dicht tegen het Vlaardingse gemiddelde aan.Gerelateerd