Aardgas in de ban in Groenoord en Nieuwland?

20-04-2017 Gezond Redactie

Op de foto (v.l.n.r.): Patricia van Aaken (wethouder), Bob Venhuizen (directeur-bestuurder Woonplus), Alexander van Steenderen (wethouder), Annelies van Ewijk-Hoevenaars (manager provinciaal Programma Energietransitie), Joep Weerts (Stedin) en Michiel van den Berg (directeur Warmte & Koude van Eneco)

SCHIEDAM - Groenoord en Nieuwland worden de eerste Schiedamse wijken waar aardgas in de ban gaat. Tenminste, als het aan de initiatiefnemers van de locale Greendeal ligt.

Vandaag zetten vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, Woonplus, Eneco en Stedin hun handtekening onder een verklaring waar zij verklaren werk te willen maken van een aardgasloze toekomst voor de twee wijken.

Aan die verklaring kleven ook verantwoordelijkheden. Om Nieuwland en Groenoord op duurzame warmte te krijgen moet er veel worden overlegd en onderzocht. En doorgerekend vooral, want hoe ga je om met het afschrijven van de bestaande infrastructuur aan leidingen maar ook aan bijvoorbeeld verwarmingsketels in woningen.

Wethouder Patricia van Aaken: “Met het aardgasvrij maken van Groenoord en Nieuwland zetten we een grote stap om Schiedam verder te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen." Die stap is volgens haar een concretisering van de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is gesteld om uiterlijk in 2050 de uitstoot van kooldioxide grotendeels te beëindigen. "Dat is een immense opgave waarvoor op alle niveaus de voorbereidingen snel moeten beginnen", aldus Van Aaken. In februari is hiertoe een 'Greendeal aardgasvrije wijken' gesloten, tussen een dertigtal gemeenten, netbeheerders en het rijk.

De partijen gaan niet alleen met elkaar onderzoeken op welke wijze het vervangen van aardgas het beste kan gebeuren. Er wordt een klankbordgroep van bewoners betrokken bij het onderzoek. De resultaten van de studie worden eind 2017 verwacht.

Bob Venhuizen, directeur-bestuurder van Woonplus Schiedam stelt: “Het wonen van de toekomst is aardgasvrij. Dat betekent nogal wat voor onze huurders en woningen. Daarom doen we onderzoek naar een nieuwe veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.”


Gerelateerd