'Ouderenmishandeling, we kunnen niet meer wegkijken'

05-07-2021 Gezond Ingezonden


INGEZONDEN - Mishandeling van ouderen is een probleem dat we niet langer kunnen negeren, ook niet in Schiedam, zo stelt Mieke Wigmans. Zij is actief in met name Schiedam-Zuid met J&S, een stichting die met name jongeren en ouderen wil koppelen, omdat ze van elkaar kunnen leren en eventuele moeilijkheden die ieder ervaart, bij de ander kunnen wegnemen.

Schiedam is een stad om trots op te zijn en een stad met vele gezichten. Schiedam is ook een stad met armoede en veel mensen met onderliggende problemen. Wanneer mensen stress hebben van diverse problemen, kunnen ze de frustraties afreageren op mensen in hun directe omgeving. Dan kunnen ze harde dingen zeggen en valt er soms een klap. Of 'lenen' ze even geld van de rekening van hun bejaarde moeder die dat toch niet merkt. Het kan van kwaad tot erger gaan en voor je het weet zie je geen uitweg, zowel als slachtoffer en dader.

Organisaties die makkelijk bij de mensen binnenkomen en waar de deur openstaat voor een praatje en een prakkie zien de vele gezichten van Schiedam. Ze zien de hartverwarmende kameraadschap maar ook de rauwe ellende, schaamte en wanhoop die te maken hebben met huiselijk geweld. 

Donderdag 17 juni organiseerden Schiedamse raadsleden een gesprek met partners in de stad rondom ouderenmishandeling. Samen werd gekeken naar wat je tegenkomt en hoe je elkaar daarin kunt ondersteunen. Want dit moet je samen aanpakken, dat werd wel duidelijk. Door bijvoorbeeld te zorgen voor wat lucht en afstand in een moeilijke situatie. Gewoon gaan wandelen met bewoners die het even niet meer zien zitten. Of gebruik maken van de adviesfunctie van Veilig Thuis als een melding je te ver gaat. Dat kan gewoon anoniem. Ook voor financiële uitbuiting werden er tips uitgewisseld zoals bijvoorbeeld een extra bankpas met een beperkt weekbudget erop.

Het was een waardevolle bijeenkomst waar wij veel van hebben opgestoken. Wij zijn benieuwd naar het vervolg. Binnenkort volgt een bijeenkomst over gedwongen huwelijken en vrouwenbesnijdenis en na de zomer onder meer over kindermishandeling en (ex-) partnergeweld. We moeten niet wegkijken van de lelijke kanten. Juist door die onder ogen te zien en samen actie te ondernemen herstellen we het mooie gezicht van Schiedam!

Maakt u zich zorgen over iemand die mogelijk mishandeld wordt? 

Maak het bespreekbaar! Praat erover met iemand die u vertrouwt en/of vraag advies bij Veilig Thuis. Dat kan ook via de chat. Of bel gratis met T: 0800 - 2000. Bij direct gevaar, bel T: 112.Gerelateerd