Verkeershinder in zes fases van werk Vijfsluizen

20-02-2017 Auto Redactie

SCHIEDAM - Zaterdag beginnen de wegwerkzaamheden aan knooppunt Vijfsluizen. Die gaat gepaard met verkeershinder, zo laten de opdrachtgevers, de gemeenten Schiedam en Vlaardingen, weten.

Het resultaat van de inspanning gaat de hinder in de komende maanden ruimschoots compenseren, zo verwachten de gemeenten. De doorstroming van met name gemotoriseerd verkeer moet er aanzienlijk door verbeteren. Aannemer Van Gelder introduceert binnenkort een speciale Vijfsluizen-app om weggebruikers op de hoogte te houden van de werkzaamheden en de verwachte verkeershinder.

De werkzaamheden zijn in zes fases opgedeeld, die niet puur chronologisch verlopen. Plus een voorbereidende fase, in de weken tot 14 april. Dan worden de fietspaden omgelegd, een tijdelijke rijstrook aangelegd, borden geplaatst. Direct al valt er dit weekend hinder te verwachten voor het verkeer.

Vanaf aanstaande maandag is het fietspad aan de zuidzijde van de Vlaardingerdijk en de Schiedamsedijk afgesloten. Het fietspad wordt vernieuwd en verbreed. Fietsers kunnen tijdens deze werkzaamheden langs de noordkant fietsen (de kant van de huidige hoofdingang van het metrostation Vijfsluizen). Verder wordt in deze fase tijdelijk asfalt aangebracht tussen de rijbanen. Dit asfalt zorgt er in de volgende fases voor dat het verkeer er langs kan als de overige rijbanen opnieuw ingericht worden.

In fase 1, vanaf 14 april tot 5 juni wordt de nieuwe rijbaan van Vlaardingen naar Schiedam aangelegd. In het weekend van vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april bouwt de aannemer het kruispunt zo om, dat het verkeer van Vlaardingen naar Schiedam over de oude rijbaan van Schiedam naar Vlaardingen komt te rijden, het verkeer van Schiedam naar Vlaardingen gaat over de huidige busbaan. Zo maakt de aannemer ruimte om de zuidelijke rijbaan aan te passen. Het is de verwachting dat er dat weekend flinke verkeershinder is. Probeer deze dagen knooppunt Vijfsluizen zoveel mogelijk te mijden, is het advies van de bouwer en opdrachtgevers.

In de tijdelijke situatie zijn de wegstroken smaller en kan het verkeer hinder hebben van de werkzaamheden. De grootste verkeershinder verwachten we in het weekend van 14-17 april, maar het is raadzaam om ook in de rest van fase 1 knooppunt Vijfsluizen te mijden in de spits. Het fietspad aan de zuidzijde van de Vlaardingerdijk is in deze fase klaar. Het fietspad aan de noordzijde wordt nu ingericht als calamiteitenbaan voor hulpdiensten.

Fase 2 loopt van 2 juni tot half juli. Dan wordt de nieuwe rijbaan van Schiedam naar Vlaardingen aangelegd: in het weekend van vrijdag 2 juni tot en met maandag 5 juni (het pinksterweekend), bouwt de aannemer het kruispunt zo om, dat het verkeer van Vlaardingen naar Schiedam over de nieuw aangelegde rijbaan komt te rijden. Het verkeer van Schiedam naar Vlaardingen blijft in deze fase op de huidige busbaan rijden. De huidige rijbaan van Schiedam naar Vlaardingen wordt in deze fase omgebouwd. Deze werkzaamheden brengen flinke verkeershinder met zich mee in het weekend van 2 juni tot en met 5 juni. Probeer het knooppunt dit weekend te mijden. In heel fase 2 moet u rekening houden met vertraging. We adviseren u daarom om Vijfsluizen zo mogelijk in de spits te mijden.

In fase 3, hartje zomer, wordt de nieuwe busbaan aangelegd. Na afronding van fase 1 en 2 komt het autoverkeer op de nieuwe rijbanen te rijden en is het tijd om de nieuwe busbaan aan te leggen. De weg wordt hiervoor niet afgesloten, maar houdt rekening met vertraging, zeker in de spits.

Fase 4, van half september tot eind oktober, is tijdelijk de Meester L.A. Kesperweg afgesloten. Dat duurt een week of zes, zeven. Alleen lijnbussen en hulpdiensten kunnen in deze periode van deze route gebruik maken. Het overige verkeer wordt omgeleid. Het Bastionhotel blijft vanaf de Schiedamsedijk wel gewoon bereikbaar.

Fase 5 betreft de aanpak van de Schiedamsedijk bij station Vlaardingen-Oost. Dat werk loopt van eind juni tot half september. Het stuk Schiedamsedijk vanaf de Meester L.A. Kesperweg tot de bocht ter hoogte van station Vlaardingen-Oost wordt in delen omgebouwd om er voor te zorgen dat autoverkeer in beide richtingen gedurende de werkzaamheden steeds mogelijk blijft. De werkzaamheden zullen zeker verkeershinder opleveren. Kies zo mogelijk in deze periode een andere route.

In fase 6, van half juli tot half augustus, wordt de inrit van Benelux Workpark aangepakt. De weg blijft open voor het verkeer. Er zal wel verkeershinder zijn die kan leiden tot vertraging

Als alle rijbanen liggen, brengt de aannemer de laatste laag asfalt aan. Hiervoor wordt de weg verschillende nachten afgesloten of worden rijstroken afgezet. De exacte data van deze werkzaamheden zijn nog niet bekend.

De Verkeersonderneming van de Rotterdamse regio zal eind deze maand samen met het bedrijf VCCR één platform/app presenteren waarop reizigers een reis kunnen plannen, boeken en betalen met verschillende vervoermiddelen zoals openbaar vervoer, deelfiets, taxi, vervoer over water. Dit om de verwachte drukte te vermijden.


Gerelateerd