Teleurstelling over uitspraak A13/A16

03-08-2017 Auto Redactie

DEN HAAG -  De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is teleurgesteld in de uitspraak die de Raad van State gisteren deed in de beroepsprocedure van de organisatie  en vele omwonenden. De raad verklaarde het beroep ongegrond.

Dit betekent dat het tracébesluit onherroepelijk is en de weg aangelegd mag worden. De NMZH tekende beroep aan omdat zij vond dat het besluit om de weg aan te leggen op een onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Zo was er gerekend met achterhaalde cijfers over de verkeersontwikkeling en werd er onvoldoende gekeken naar alternatieven voor de aanleg van de weg, aldus de NMZH.

Ook zijn er volgens de natuurorganisatie te weinig maatregelen genomen om negatieve effecten van de weg op de natuur te voorkomen. Nu al deze beroepsgronden in juridisch opzicht ongegrond blijken te zijn, hoopt de NMZH dat bij de aanleg van de weg zo veel mogelijk rekening gehouden zal worden met natuur en omwonenden en de effecten van het gebruik van de weg mee zullen vallen.

De snelweg A13/A16 is gepland in een gebied waar de kwaliteit van de leefomgeving volgens de NMZH nu al fors onder druk staat door de aanwezige infrastructuur waaronder de A13, A20, HSL en Randstadrail en de luchthaven. De A13/A16 zal hier als nieuwe aantasting nog bovenop komen, vandaar dat er veel weerstand is tegen de plannen voor de aanleg. De NMZH diende haar beroep tegen het tracébesluit in samen met vele omwonenden. Naast kritiek op de onderbouwing van nut een noodzaak van de weg, gaven zij in hun beroep aan dat er in het tracébesluit te weinig rekening is gehouden met de natuur.