Mantelzorgers evalueren pilot parkeerkraskaarten

31-08-2017 Auto Kor Kegel

Een aantal mantelzorgers kon gebruikmaken van kraskaarten om gratis te parkeren

SCHIEDAM – Er is nog geen zicht op hoe mantelzorgers een definitieve ondersteuning krijgen in het te vernieuwen parkeerbeleid van de gemeente Schiedam. Begin dit jaar startte een pilot, waarbij mantelzorgers de beschikking kregen over vijfentwintig parkeerkraskaarten. Daarmee konden ze gedurende vier maanden kosteloos parkeren.  

Hoewel die termijn verstreken is, is de pilot nog gaande, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de Schiedamse gemeenteraad. “Als wij hierover meer informatie hebben, zullen wij u nader informeren”, kondigt het college aan. Voorafgaand aan het proefproject werd al afgesproken dat de pilot met de betrokken mantelzorgers zou worden geëvalueerd. Naar verluidt is die evaluatie nog niet afgerond.  

Het college van B & W is voorstander van ondersteuning van mantelzorg. Het aanzienlijk verminderen van de parkeerkosten die mantelzorgers moeten maken kan een belangrijke stimulans zijn. Vanuit de mantelzorg kwam in toenemende mate de vraag om een bezoekersregeling. Daarom bedacht het college het middel van gratis kraskaarten.

Drie gemeenteraadsleden spraken wel twijfels uit omdat ze de pilot te beperkt vonden. Mantelzorgers die voor kraskaarten in aanmerking willen komen, moesten bij Minters Mantelzorg ingeschreven zijn. Aa de hand van een intake-gesprek werd dan bepaald of de aanvragers voor de regeling in aanmerking kwamen. Registratie bij Minters was dus een voorwaarde. Mantelzorgers die bij andere organisaties ingeschreven zijn, werden uitgesloten. Te meer omdat het gemeentebestuur met de pilot ook zicht wilde krijgen op het aantal mantelzorgers, vonden de drie raadsleden die beperking onlogisch.

Bovendien zijn er veel familieleden, vrienden en kennissen van zorg behoevende Schiedammers, die helemaal nergens ingeschreven staan – omdat ze hier niet over nadenken. Deze mantelzorgers zouden dus buiten de boot vallen.  

Voorheen was er kritiek vanuit de mantelzorg, omdat inwoners van Schiedam alleen een tweede parkeervergunning voor vaste bezoekers konden krijgen als dezen ingeschreven stonden op het adres van de bewoners. Maar dat is bij mantelzorgers nooit het geval. Ook werd een verschil gesignaleerd met andere gemeenten waar je een parkeerkaart voor de volgende dag al ’s avonds aan te brengen; een prettige omstandigheid voor mantelzorgers die bij de patiënt logeren. Ook waren kortingskaarten maar tot eind van de middag (zes uur) geldig, terwijl het betaald parkeren in enkele buurten tot acht uur gold.