Kentekenparkeren in 2018

14-12-2017 Auto Kor Kegel

SCHIEDAM – Komend jaar wordt kentekenparkeren in Schiedam mogelijk gemaakt. De automobilist tikt dan de letters en cijfers van zijn kenteken in bij de parkeerautomaat en hoeft daarna niet terug te lopen naar de auto om een parkeerticket op het dashboard te leggen. In omliggende steden als Rotterdam en Delft is dat al van kracht en ook Amsterdam, Utrecht en Leiden zijn hiertoe overgegaan.

Het college van B&W liet gisteren weten dat de handhavers in staat zijn elk kenteken te scannen om te controleren of er parkeergeld betaald is. De handhaving zal daardoor efficiënter zijn. Er is inmiddels ook genoeg rechtspraak over het invoeren van het kenteken bij de parkeerautomaat om de rechten van de parkeerder zeker te stellen. De kentekens worden geregistreerd in het Nationaal Parkeerregister (NPR) dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De kentekens worden alleen geraadpleegd om te controleren of er parkeerbelasting is betaald. Om de privacy te waarborgen wordt een privacyprotocol vastgesteld.

Het gemeentebestuur van Schiedam wil in 2018 de parkeerorganisatie volledig gedigitaliseerd hebben. Parkeervergunningen zijn al compleet digitaal. Ook de parkeerkraskaart wordt komend jaar vervangen door een digitale bezoekersregeling. Mantelzorgers kunnen hier ook gebruik van maken. Er was al een pilot om mantelzorgers te voorzien van parkeerkraskaarten. De gemeente wilde onderzoeken om hoeveel mantelzorgers het gaat en of er behoefte is aan een regeling. Op dit moment maken 24 mantelzorgers gebruik van de kraskaart. Ze zijn tevreden over de wijze waarop de gemeente hen tegemoet komt in de kosten voor parkeren en hopen dat er een permanente regeling komt. Het college  wil bij digitalisering een apart voorstel doen over de parkeertarieven voor deze doelgroep.

Drie maanden geleden liet het college nog weten pas begin 2019 duidelijkheid te hebben over de efficiency die met kentekeninvoer bij parkeerautomaten wordt bereikt.

Het vraagt om een aanpassing van alle parkeerautomaten, maar de bestaande parkeerorganisatie gaat minder kosten. Doel blijft maximaal gemak voor burgers die parkeervergunningen of -rechten aanvragen. Ook de kosten van parkeerhandhaving moeten omlaag.


Gerelateerd