Raadsfracties willen aanpak kruising Westfrankelandsedijk

05-07-2016 112 Redactie

Aanrijding op het gevaarlijke kruispunt op 28 april; foto FlashphotoNL

SCHIEDAM - De kruising Westfrankelandsedijk / Admiraal de Ruyterstraat moet worden aangepakt. Dit willen drie fracties in de Schiedamse raad. De kruising is een 'blackspot' waar veel verkeersongelukken gebeuren.

De fracties van AOV, Leefbaar Schiedam en Gemeentebelangen Schiedam dienden vanavond een motie in om de gevaarlijke kruising aan te pakken. Zij deden dit in de raadsvergadering over de Zomernota.

In deze nota wordt ook gemeld dat de Wilhelminahaven zich in de toekomst verder ontwikkelt. Deze ontwikkeling zal voor een verdere toename van met name het vrachtverkeer zorgen. De fracties vragen daarom het college om 'met spoed' verkeersmaatregelen uit te laten voeren om de veiligheid van de weg en met name de genoemde kruising te verbeteren'. Binnenkort verwachten zij daartoe een voorstel.