Meer werk voor de brandweer

22-03-2019 112 Redactie

SCHIEDAM – De meldkamercentralisten van de brandweerregio Rotterdam-Rijnmond kregen 21.400 meldingen te verwerken in 2018.

Dat is ruim veertien procent meer dan in 2017. Zowel voor brand als voor hulpverlening steeg het aantal meldingen en alarmeringen. De hete zomer zorgde voor een toename van het aantal berm- en natuurbranden en daardoor extra inzet en langere aanrijtijden. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal meldingen was het hoogst in de eerste maanden van het jaar, met 5700. Tussen begin oktober en eind december waren er 5120 meldingen. In 2017 was dat juist andersom, en ging op de meldkamer in het vierde kwartaal vaker de telefoon. De grootste stijging deed zich relatief echter in de nazomer voor: 4460 meldingen in 2017, 5380 in 2018.

Landelijk gezien waren er in 2018 twaalf procent meer meldingen dan in het jaar daarvoor. Vooral berm- en natuurbranden zorgden volgens het CBS voor de stijging van het aantal alarmeringen. Het aantal alarmeringen voor bermbranden steeg volgens het statistiekbureau met zeventig procent, tot bijna vierduizend. Voor natuurbranden werd de brandweer ruim duizend keer gealarmeerd, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017.

De gemiddelde responstijd van de brandweer was in 2018 iets hoger dan in 2017. Gemiddeld duurde het 7,9 minuten voordat de brandweer ter plaatse was, 0,2 minuten (twaalf seconden) langer dan een jaar eerder. Zowel de gemiddelde alarmeringstijd als de rijtijd steeg met 6 seconden.

In Rotterdam-Rijnmond was de responstijd 7,3 minuten; in 2017 was dat 6,7 minuten. Met name de alarmeringstijd liep op. De responstijd bestaat uit de starttijd, de alarmeringstijd, de uitruktijd en de rijtijd, in Rotterdam-Rijnmond respectievelijk kostte die fase afgelopen jaar gemiddeld respectievelijk 0,6, 1,3, 1,9 en 4,1 minuten.

De brandweer ontving vorig jaar in heel Nederland 127 duizend meldingen voor hulpverlening, 23 duizend (22 procent) meer dan in 2017. Naar aanleiding van een hulpverleningsmelding werden korpsen in 73 duizend keer van de gevallen ook echt gealarmeerd. Dat is een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is het tweede achtereenvolgende jaar waarin een toename van het aantal hulpverleningsalarmeringen te zien is.

Gerelateerd